Veškeré blbosti zde spatřené jsou v duševním vlastnictví autorky. Za neoprávněné přivlastnění čehokoli vás stihne herpes a později si vás najde tlupa cvičených opic. Mají nabité banány.

pondělí 8. srpna 2011

sláva nazdar výletu!

nezmokli jsme (přestože před chvílí muselo očividně pršet) a byli jsme tu=)
 A kdepak jsme asi byli?